Piękna Wyżyna Krakowsko – Częstochowska

W Polsce południowej położona jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska. Jej przepiękny krajobraz o skalistych wapiennych wzgórzach, bogata szata roślinna, liczne jaskinie i ruiny zamków przyciągają wielu turystów. Przez obszar wyżyny został poprowadzony liczący 160 km długości „Szlak Orlich Gniazd”. Szlak zaczyna się w Krakowie i wiedzie przez Ojców, Smoleń, Morsko, Olsztyn aż do Częstochowy. Wyznaczanie szlaku rozpoczęto w 1927 roku. Na szlaku można podziwiać malownicze wapienne ostańce, zabytki z przeszłości i osobliwości świata przyrody. Na najwyższym wzniesieniu wyżyny wznoszą się ruiny zamku w Ogrodzieńcu. Zamek wzniósł w latach 1530 – 1545 Seweryn Boner, bankier króla Zygmunta I. Za najpiękniejszą część wyżyny uważane są okolice Ojcowa, na terenie których został utworzony w 1956 roku Ojcowski Park Narodowy. Park obejmuje swoim zasięgiem głównie dolinę Prądnika, który płynie w głębokim wąwozie krasowym. Na terenie parku występują liczne jaskinie ze szczątkami wymarłych zwierząt, które zamieszkiwały ten obszar w epoce lodowcowej. W górnej części tego wąwozu znajduje się wzniesiony na skalnym cyplu zamek w Pieskowej Skale. Pierwotny zamek został wzniesiony przez króla Kazimierza Wielkiego. Zamek ten został przebudowany w XVI wieku w stylu renesansowym. Przed zamkiem wznosi się słynna „Maczuga Herkulesa”. Innym znanym zamkiem na terenie wyżyny jest zamek w Olsztynie, który zbudowany został w XIV wieku.

Marcelina Gamradzka

Witaj na moim serwisie o podróżowaniu. Mam nadzieję, że treści jakie tutaj zamieszczam Ci się spodobają i zostaniesz tutaj stałym bywalcem. Tylko pamiętaj podróże uzależniają!

Dodaj komentarz